İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

İstanbul’da veya Türkiyenin herhangi bir ilinde, ilçesinde kuracağınız işyeri için, Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı için gerekli olan şartları, mutlaka bilmeniz gerekir.

Örnek olarak Restaurant veya Cafe ruhsatı için gerekli olan belgeler, İmalathane Fabrika işyeri açma ve çalışma ruhsatı için gerekli belgeler gibi, faaliyet konunuzun niteliğine göre olması gerekenler, fiziki koşullar, imar durumu ve gerekli olan belgeler mevzuatlar ile açıklanmıştır.

ÖRNEK OLARAK ŞİŞLİ BELEDİYESİ İŞYERİ AÇMA RUHSATI İŞLEMLERİ VE GEREKLİ OLAN BELGELER

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

EKSİK EVRAKLI BAŞVURULAR KABUL EDİLMEZ
BAŞVURU YAPAN VEKALETEN İŞLEMLERİ TAKİP EDİYOR İSE VEKALET BELGESİ
1-BAŞVURU BEYAN FORMU
2-ÇEVRE TEMİZLİK BEYAN FORMU VE BORCU YOKTUR YAZISI (BELEDİYEDEN ALINACAK)
3-VERGİ LEVHASI
4-KİRA SÖZLEŞMESİ
5-TAPU FOTOKOPİSİ (MÜDÜRLÜKDE “TAKBİS” MEVCUT)
6-İTFAİYE RAPORU GEREKMEYEN YERLER İÇİN TSE 862’YE UYGUN HER 100 M2 İÇİN 6 KG LİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI FATURASI
7-YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ(ÖZEL YAPI ŞEKLİNİ GEREKTİREN İŞYERLERİNDEN)
8-TAPU NİTELİK KISMI MESKEN VEYA ARSA OLAN İŞYERLERİNDEN KAT MALİKLERİ ONAYLI %100 MUVAFAKATNAME VEYA YÖNETİM KARAR DEFTERİ ONAYLI SURETİ,
9-TAPU NİTELİK KISMI İŞYERİ OLAN YERLERDE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ AÇILMASI
DURUMUNDA YÖNETİM PLANINDA AKSİNE HÜKÜM YOKSA KAT MALİKLERİNDEN %51 MUVAFAKATNANE VEYA YÖNETİM KARAR DEFTERİ ONAYLI SURETİ,
10-TAAHÜTNAME (GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN)
11-MOTOR TECHİZAT BEYANI (GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN)
12-MESUL MÜDÜR SÖZLEŞMESİ ((TÜZEL KİŞİLERDEN, GERÇEK KİŞİLERDE ATAYABİLİR)
13-ATIK YAĞ SÖZLEŞMESİ (LOKANTA,YEMEKHANE,YEMEK ÜRETİM,KONAKLAMA YERLERİ)
14-FAALİYET SIRASINDA EVSEL ATIK ÜRETEN İŞYERLERİNDEN ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILMIŞ “AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA SÖZLEŞMESİ VE KONTEYNER TAAHHÜT BELGESİ”

ŞİRKETLER İÇİN BAŞVURU BELGELERİ
14-KURULUŞ GAZETESİ
15-İMZA SÜRKÜLERİ
16-TİCARET ODA KAYDI (FAALİYET BELGESİ-SİCİL TASTİKNAMESİ)
17-YOKLAMA FİŞİ VEYA YÖNETİM KURUL KARARI (ŞUBE AÇILACAK İSE)
18-YABANCI ŞİRKETLERDEN (TİCARET SİCİLİNE VE TİCARET ODASINA KAYITLI OLANLARDAN İKAMET
TEZKERESİ)

ŞAHISLAR İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

14-KİMLİK FOTOKOPİSİ
15-ODA KAYIT BELGESİ (İLGİLİ ODADAN ALINIR)
16-USTALIK BELGESİ (USTALIK GEREKTİREN İŞYERLERİNDEN İSTENİR) (TİCARET ODASINA ÜYE OLANLARDAN İSTENMEZ)
17-YABANCI UYRUKLU ŞAHISLARDAN (ÇALIŞMA İZİN BELGESİ)
18-HİJYEN EĞİTİM BELGESİ

ÖZEL NİTELİKLİ İŞYERLERİ İÇİN AYRICA İSTENEN BELGELER

1-İSKİ DEŞARJ RAPORU (OTO YIKAMA,HALI YIKAMA,ÇAMAŞIR YIKAMA YERLERİNDEN)
2-ET PARÇALAMA VE HAZIR KIYMA VB. İŞYERLERİ İÇİN
a)Veteriner Hekim Sözleşmesi
b)Veteriner Hekim Oda İzin Belgesi
c)Diploma Sureti ve Sağlık Raporu
3-İLAÇLAMA YERLERİ İÇİN
a)Meslekle İlgili Diploma Sureti
b)Kendi Odası Tarafından verilen sorumlu yönetici Belgesi
c)Mesul Müdür Sözleşmesi
GIDA LABARATUVARI
a)Özel Kontrol Labaratuvar Kuruluş İzin Belgesi
b)Özel Gıda Kontrol Labaratuvarı Çalışma İzin Belgesi
OTO SERVİS İSTASYONLARINDAN
a)Yetkili Servis Sözleşmesi ve Mali sorumluluk sigorta Belgesi

İşyeri açma ruhsatı

İşyeri açma ruhsatı

İşyeri açma ruhsatı
İşyeri açma ruhsatı

Cafe, Restaurant, Pansiyon, Pansiyon, Otel, Apart otel, Kuaför, Anaokulu, Özel okul, Turizm seyahat acentesi, Market, Kasap, İmalathaneler, Konfeksiyon satış mağazaları, Beyaz Eşya Satış Mağazaları, AVM ler, Fırınlar, Benzin istasyonları, Eğlence yerleri, vb tesislerin tamamı işyeri açma ruhsatı almaları gerekir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için işyeri açma ruhsatı ve bu tür işyerlerinin faaliyet konuları; Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler umuma açık işyeri açma ruhsatı alabilirler.

İşyeri amacına uygun yani faaliyet konusuna göre tasarlanmış olmalıdır.
İşyri açma ruhsatı alabilmek için işyerinde iş dalına göre yemiz hava sorunu var ise mutlaka havalandırma sistemi kurulmalıdır.
İşyeri açma ruhsatında en önemli unsur işyerinin temiz olması ve işyeri açma prensiplerine uygun tedbirlerin alınmış olması gerekir.
İşyeri açma ruhsatı için işyerinde çalışan personeller ve müşteriler için mutlaka işyerinin belirli bir sıcaklıkta olmasının tedbiri alınmış olmalıdır.

Belediye işyeri açma ruhsatı evrakları

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için gerekli şartlar;

-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,
-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen
bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,
Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında
aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
– Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt,
sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
– Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün
alınmış olması,
– Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen,
satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması

Cafe ruhsatı almak için gerekenler

Cafe ruhsatı almak için gerekenler

Cafe ruhsatı almak için gerekenler
Cafe ruhsatı almak için gerekenler

Cafe işyeri açmak için ve bu faaliyete geçmek için, Belediye’den alınması gereken, işyeri açma izin belgesi, konulu mevzuatlara göre, Cafe Ruhsatı almak için gerekenler ve belgeler.

Cafe Ruhsatı diye söylemlendirilen, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, Mevuzatlara göre, Cafe Ruhsatı olarak değilde, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili mevzuatlarda açıklanmıştır. Bu tür işyerleri için, gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri.
Başvuru formu,
Tapu fotokopisi,
İskan,
Yönetim planı (Tapudan ya da yöneticiden alınır),
Kira kontratının aslı,
Vergi levhası,
İkametgah senedi,
Nüfus cüzdanı sureti,
İtfaiye raporu ( Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
3 adet vesikalık fotoğraf ( Şahıs ise),
İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
İşyerinde çalışanların ikametgahı, sabıka kaydı, nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu (alınan sağlık raporunda “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibaresi olmalıdır),
Ruhsat başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması halinde mesul müdür görevlendirilmek zorundadır,
Güvenlik kamerasının fatura fotokopisi,
Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi.

Belediye Ruhsatı Nasıl Alınır

Belediye Ruhsatı Nasıl Alınır

Belediye Ruhsatı Nasıl Alınır
Belediye Ruhsatı Nasıl Alınır

Kuaför salonu, Market, Kasap, Mağaza, Atölye, Pansiyon, Otel ve bu gibi işyerlerinin Belediye ruhsatı nasıl alınır ve Belediye ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER :

Belediye Ruhsatı için gerekli belgeler

Başvuru formu,
Tapu fotokopisi,
İskan,
Kira kontratının aslı ve fotokopisi,
Vergi levhası,
Yerleşim yeri belgesi,
Nüfus cüzdanı sureti,
3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise),
Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
Meslek odası veya ticaret odası kaydı,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekmektedir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri ; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir.
Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi.

Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı nasıl alınır
Başvuru formu,
Tapu fotokopisi,
İskan,
Kira kontratının aslı,
Vergi levhası,
İkametgah senedi,
Nüfus cüzdanı sureti,
İtfaiye raporu (Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise),
İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
Gıda üretimi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi,
Gıda üretimi yapılan işletmelerin çalışanlarına ait “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibareli sağlık raporu.

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri için ruhsat nasıl alınır
Başvuru formu,
Tapu fotokopisi,
İskan,
Yönetim planı (Tapudan ya da yöneticiden alınır),
Kira kontratının aslı,
Vergi levhası,
İkametgah senedi,
Nüfus cüzdanı sureti,
İtfaiye raporu ( Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
3 adet vesikalık fotoğraf ( Şahıs ise),
İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
İşyerinde çalışanların ikametgahı, sabıka kaydı, nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu (alınan sağlık raporunda “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibaresi olmalıdır),
Ruhsat başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması halinde mesul müdür görevlendirilmek zorundadır,
Güvenlik kamerasının fatura fotokopisi,
Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır

1- Başvuru Beyan Formu
2- Maliye vergi levhası fotokopisi
3- İşletme sahibiyse tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi
Esnaf oda kaydı veya ticaret odası kaydı
4- Ustalık belgesi (Ustalık gerektiren iş kollarından )
5- Kimlik fotokopisi
6- Yapı kullanma izin belgesi, yapı kullanma izin belgesi olmayan yerlerden
yapı ruhsatı (12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılan binalardan mutlaka
iskân belgesi istenir.)
7- İtfaiye raporu (Gereken yerlerden Müdürlüğümüzce online olarak ilgili
kurumdan talep edilmektedir)
8- 2 adet fotoğraf

Şirket ise ilave olarak:

1- Ticaret sicil gazetesi
2- İmza Sirküsü

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Belediye işyeri açma ruhsatı başvurusu için gerekli olan belgeler işletmelerin sınıflarına ve niteliklerine göre değişir. Belediyelerin Bünyesindeki İşyeri Ruhsat Müdürlükleri bulundukların ilçe sınırlarından bulunan işyerlerinin ruhsat alımları için işletmecilerin hazırlamış oldukları belgelere göre ve işyerinin faaliyet konusuna göre yerinde tesisi inceler ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenler. Aşağıda Belediye işyeri açma ve çalışma runsatı almak için ne tür belgelerin gerektiği sırası ile açıklanmıştır.

Sıhhi İşyerleri İçin Gerekli Belgeler 

Bakkal, Market, Lokanta, Cep Telefonu Satışı, Büro v.b)

İşyeri açma ve çalışma ruhsat başvuru formu                                                       Belediye Ruhsat Müdürlüğünden temin edilir
İşyerine ait tapu fotokopisi
İyerine ait Belediye iskan belgesi fotokopisi
İşyeri Kiralık İse Kira Kontratı
İşyerine ait vergi levhası fotokopisi
İşyeri Açma Harcı Makbuzu (Mali Hizmetler Müdürlüğünden fotokopi)
İlişik Kesme Belgesi Belediye Ruhsat Müdürlüğünden temin edilecek ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden onaylatırılacaktır
İşletme Ruhsatı İsteyen Şahıs İse  2 adet vesikalık fotoğraf
Ustalık Belgesi Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez
Oda kaydı veya Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
Muvafakatname, (Tapuda mesken veya arsa görünen yerlerden istenir.)
Bayilik Sözleşmesi (Su satış yerleri, fatura ödeme merkezleri gibi işyerlerinden.)
İtfaiye Raporu, (Gerekli görüldüğü takdirde müdürlük tarafından yapılacaktır.)
Yangın tüpü fatura fotokopisi (6 kg’lık )
Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi, (Atık yağ üreten işyerlerinden lokanta, servisli büfe, kantin vb.)
Şirketler İçin; Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi
İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşyeri Hekimi Sözleşmesi (Gerektiğinde İstenir)

2. ve 3.Sınıf Gayrı Sıhhi İşyerleri İçin İstenilen Belgeler :

İmalat yapan tüm işyerleri ve depo v.b
İşyeri Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu, (Müdürlükten temin edilecek)
Tapu, (Fotokopi)
İskân Belgesi, (Fotokopi.10.12.2004 Tarihinden Sonra Yapılan Binalarda İskan Şartı Zorunludur.)
Kira Kontratı, (Fotokopi, İşyerinin varisli olması durumunda tüm mirasçılar tarafından imzalanması veya tek kişinin imzalaması durumunda diğer mirasçıların vekaletnamesi gerekli )
Vergi Levhası (Fotokopi)
İşyeri Açma Harcı Makbuzu, (Mali Hizmetler Müdürlüğünden fotokopi)
İlişik Kesme Belgesi Belediye Müdürlükten temin edilecek ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden onaylatılacak,
Belediye İşyeri Açma Ruhsatı Başvurusu yapan şahıs ise 2 adet vesikalık Fotoğraf,
Ustalık Belgesi Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez
Oda kaydı, ticari faaliyet belgesi
Muvafakat name (Tapuda niteliği dükkan olarak gözüken yerlerden %51 Tapuda mesken veya arsa görünen yerlerden %100 istenir)
Motor Beyan Dökümü ,(İşyeri dahilinde bulunan makinelerin isimleri ve motor güçleri yazılacaktır, Belediye Müdürlüğünden alınacaktır.
İtfaiye Raporu, Belediye Müdürlüğün tarafından yapılacaktır.
Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi, (Atık yağ üreten işyerlerinden yemekhane.)
İşyerini gösterir Adres Krokisi,
Atık suyu bulunan işyerleri için İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
Şirketler İçin; Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Sözleşmesi
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Ait Ruhsat,(İçkili Lokanta, kahvehane, oyun ve internet salonu, sinema, lunapark, bar v.b)
Not: İçkili Yer Açılması Durumunda Müdürlüğümüzden Öncelikle Bilgi alınması açılacak işyerinin İçkili Bölge Kapsamında Olması Ve Mesafe Koşullarına Uyulması Kaydıyla İstenilen evrakların Tamamlanması İstenmektedir.
Başvuru Formu, (Müdürlükten temin edilecek)
Tapu ve Yönetim Planı (Fotokopi)
İşyeri İçin İskan Belgesi (Fotokopi, 10.12.2004 Tarihinden Sonra Yapılan Binalarda İskan Şartı Zorunludur.)
İşyeri Kira Kontratı (Fotokopi, İşyerinin varisli olması durumunda tüm mirasçılar tarafından imzalanması veya tek kişinin imzalaması durumunda diğer mirasçıların vekaletnamesi gerekli )
İşyeri Vergi Levhası Fotokopi
İşyeri Açma Harcı Makbuzu (Mali Hizmetler Müdürlüğünden fotokopi)
İlişik Kesme Belgesi Müdürlükten temin edilecek ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden onaylatılacak.
( 2 ) Adet Vesikalık Fotoğraf, (Şahıslardan)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
İkametgah Senedi
Adli Sicil Belgesi
İşyerinde Çalışanların, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgâh Senedi ve Adli Sicil Belgesi
Çalışanlara ait bulaşıcı hastalığı olmadığını belirtir resmi sağlık kurumundan alınacak rapor ve bu raporun altı ayda bir yenilenmesi gerekmekte olup işyerinde yapılacak denetimlerde bakılmak üzere bulundurulması
Oda kaydı veya Ticaret Faaliyet Belgesi,
Muvafakatname (Tapuda niteliği dükkan gözüken yerlerden %51, Tapuda mesken veya arsa görünen yerlerden % 100 istenir)
İtfaiye Raporu, (Müdürlüğümüz aracılığıyla yapılmaktadır)
Emniyet Müdürlüğünden Olumlu Asayiş Görüşü (Müdürlük tarafından yazılacak)
Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi, (Atık yağ üreten işyerlerinden içkili lokanta, vb.)
İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşyeri Hekimi Sözleşmesi (Gerektiğinde İstenir)
Not: Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri Ruhsatı Tüzel Firma Adına düzenlenen işyerleri Ruhsat Alındıktan Sonra En Geç 1 Hafta İçinde Mesul Müdürlük Belgesi Almak İçin Müdürlüğümüze Başvuruda Bulunması Zorunludur. (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Yönetmeliğin 35.maddesi gereği)

Umuma Açık İşyerleri ile alakalı evrakların tam iletilmesi durumunda Tapu Müdürlüğü (Mülkiyet bilgileri ve yönetim planı),İlçe Emniyet Müdürlüğü (Genel Güvenlik ve Asayiş) ve İtfaiye Müdürlüğüne (e-mail yoluyla) yapılan yazışmaların sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

Yazıların olumlu ve evrakların eksiksiz olması durumunda, ruhsat başvurusu alınır ve işyerine denetime gidilir, denetim esnasında eksik olmaması durumunda ruhsat yazılarak imzaya sunulur. İşyeri ile ilgili uygunsuzluğun tespiti halinde 1 defaya mahsus 15 gün süre verilir süre sonunda tekrar denetime gidilir eksikliğin giderilmemesi durumunda ruhsat müracaat dosyası iptal edilir. İşyeri hakkında yasal işlem yapılır.

Sıhhi ve Gayrı Sıhhi işyerleri için istenilen evrakların eksiksiz iletilmesi ile ruhsat müracaatı alınır. Ruhsat ücretinin yatırılması durumunda ruhsat aynı gün içinde imzaya sunulmaktadır. Ruhsat verildikten sonra işyerine 2005/9207 Sayılı Yönetmeliğin 13.maddesine istinaden denetime gidilir evrakla ilgili eksiklik tespiti veya işyerinin uygunsuzluğu halinde işyerine 1 defaya mahsus 15 gün süre verilir süre sonunda tekrar denetime gidilir eksikliğin giderilmesi halinde ruhsat kesinleşir, giderilmemesi durumunda işyeri ruhsatı iptal edilerek ruhsatsızlıktan dolayı yasal işlem yapılır.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

     İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

Belediye sınırları içerisinde bulunan mağaza, lokanta, fabrika, otel, kreş vb tesislerin işyeri açma ve çalışma ruhsat almaları gereklidir. Belediyeler faaliyet konunuza göre işyeri açma ruhsatı düzenler, İsteyecekleri belgeleri evrakları ise yönetmelikler ile belirlenmiş olan koşullara göre ister.

Ülkemizde 81 vilayet 81 İl Belediyesi demektir, Çoğu Büyük Şehirlerde ise bir çok ilçe Belediye bulunmaktadır. Bu Belediyelerin bulunduğu tüm işletmeler, tüm dükkanlar, mağazalar, işletmeler işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri kurup işletemezler.

Açmayı düşündüğünüz işyerinizin fiziki koşulları, yapmış olduğunuz iş dalı ve işyerinin bulunduğu yer, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alımında, mevzuatlara göre, olması gereken koşullara göre değerlendirilir. Belediyeye yapmış olduğunuz işyeri ruhsatı başvurusunda tüm bu koşullar aranır vede gerekli belgelerinizde tamam ise, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatınız, Belediye Ruhsat Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI NASIL ALINIR

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde,
(g) bendinde yer alan “internet kafeler” ibaresi ise “internet salonları” olarak değiştirilmiştir.
“c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,
d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,
e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini,”
“k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yetkili idareler tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın onbeş gün içinde verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gayrisıhhî müesseseler için” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınıf tayini, tesise ait kapasite raporu, tesisten kaynaklanacak atıklar ve müessesenin diğer özellikleri dikkate alınarak” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasında yer alan “valilik veya kaymakamlıktan” ibaresi “valilikten” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19- Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki “veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan “veya analiz raporu” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkranın (b) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7) Açılma izni raporu.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler
MADDE 23- İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.

Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.

Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir.
Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.
İkinci ve üçüncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler tarafından yasal hükümler uygulanır.
Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci fıkrada belirtilen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır.
İkinci sınıf gayrisıhhî müesseselerden yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonları ve benzeri yerlere müsaade verilmezden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşturulması için yetkili idarelerce inceleme yapılması zorunludur. Bu müesseselerin etrafında yetkili idareler tarafından belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı bırakılması mecburidir. Söz konusu yerlerin üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese olarak açılması durumunda sıhhi nezarete tabi tutulması yeterlidir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “internet kafelerde” ibaresi “internet salonlarında” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “sağlayacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “güncel” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları, 20
nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “veya analizi” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 1 Formunun 20 nci sırasında yer alan “Özürlü ve” ibaresi; Örnek 2 Formunun 16 ve 17 nci sıralarında yer alan “veya analiz raporu” ibareleri ile 19 ve 20 nci sıraları; Örnek 3 Formunun 6 ncı sırasında yer alan karelerdeki “Kira” karesinden sonra gelen “(Kira sözleşmesi)” ve “Malik” karesinden sonra gelen “(Tapu sureti)” ibareleri ile 11 inci sırası; Örnek 4 Formunun 12 ve 13 üncü sıralarında yer alan “veya analiz raporu” ibareleri ile 15, 16 ve 18 inci sıraları metinden çıkarılmış ve Örnek 3 Formunun 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci sıraları 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci sıra olarak, Örnek 4 Formunun 17 nci sırası 15 inci sıra olarak değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-1)’de yer alan Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının (C) bölümünün 7 nci maddesi, (E) bölümünün (f) alt başlığı ile bu alt başlığın 8 inci ve 9 uncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7 – Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır.”
“f) İnternet salonu”
“8 – İşyerinde mekanik ve elektronik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
9 – İşyerlerinde sürekli güncellenen filtre programı kullanılması zorunludur.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (A) bölümünün (2) numaralı alt başlığında yer alan (2.3) numaralı maddesi, (3) numaralı alt başlığında yer alan maddeler, (4) numaralı alt başlığında yer alan (4.1.1) ve (4.1.7) numaralı maddeler, (5) numaralı alt başlığında yer alan (5.1) ve (5.6) numaralı maddeler ile (9) numaralı alt başlığında yer alan (9.3) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölümün (5) numaralı alt başlığı ile (6) numaralı alt başlığına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“2.3- 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme,
montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,” “3.1- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan çimento öğütme, paketleme ve karıştırma tesisleri,
3.2- Seramik ve porselen fabrikaları,
3.3- Alçı, kireç ve benzeri fabrikaları,
3.4- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan ve yıllık 100.000 m2 üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
3.5- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan kömür yıkama ve eleme tesisleri, 100.000 m3/yıl üzeri kapasitedeki taş ocağı ham maddelerini her türlü işlemden geçiren tesisler,
3.6- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,
3.7- Asbest ve asbest katkılı ürünleri işleme ve biçimlendirme tesisleri,
3.8- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan çeşitli metotlarla cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,
3.9- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri.”
“4.1.1- Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar, ayçiçeğini kabuğundan ayırıp iç üretim yapacak biyoyakıt üreten işyerleri,”
“4.1.7- Diğer organik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler (polimerizasyon işlemi gerçekleştirilen tesisler).”
“5.1- Madeni yağ üretim tesisleri, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, döküm çamuru ve madeni yağ konusunda faaliyet gösteren işletmeler,”
“5.6- Akaryakıt dolum ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3 ve üzeri kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 300 m3 ve üzeri kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri, ticari amaçlı çalışacak yer üstü motorin tankerinin sabit olmak kaydıyla 300 m3 ve üzeri kapasitede olan tesisler,”
“9.3- Her çeşit karton ve mukavva üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri,”
“5.7- Biyodizel üretim yerleri.”
“6.12- Üzüm çekirdeği, keten tohumu işleme ve paketleme tesisi.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (B) bölümünün (2) numaralı alt başlığında yer alan (2.3) numaralı madde, (3) numaralı alt başlığında yer alan maddeler, (4) numaralı alt başlığında yer alan (4.1) ve (4.12) numaralı maddeler, (5) numaralı alt başlığında yer alan (5.3) numaralı madde, (6) numaralı alt
başlığında yer alan (6.12) ve (6.15) numaralı maddeler, (7) numaralı alt başlığında yer alan (7.3) numaralı madde ile (9)numaralı alt başlığında yer alan (9.8) ve (9.16) numaralı maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölümün (9) numaralı alt başlığına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“2.3- 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,”
“3.1- Her türlü tuz fabrikaları,
3.2- Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri,
3.3- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan ve yıllık 100.000 m2 ve altı kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
3.4- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan ve 100.000 m3/yıl ve altı kapasitedeki taş ocağı ham maddelerini her türlü işlemden geçiren tesisler,
3.5- Kapasitesi 75 ton/günün altında olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit vb. kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,
3.6- Değirmen taşı ve bileği atölyeleri,
3.7- Volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 ton/günden küçük olan prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri,
3.8- Çimento, çakıl kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı yalıtım döşeme vs. malzemelerin imal tesisleri,
3.9- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan mozaik imal yerleri,
3.10- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan maden cevheri depolama yerleri,
3.11- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan kum ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri,
3.12- Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan hazır beton tesisleri,
3.13- 5 ton/saatten düşük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri,
3.14- Kükürt eleme, öğütme ve paketleme tesisi.”
“4.1- Tutkal, zamk ve yapıştırıcı madde üretim tesisleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler,”
“4.12- Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları depoları ile paketleme ve toptan satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litre üzeri ise),”
“5.3- Akaryakıt satış istasyonları ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3’ten az kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 8 m3-300 m3 arasındaki kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri, ticari amaçlı çalışacak yer üstü motorin tankerinin sabit olmak kaydıyla 8 m3 ve 300 m3 arası kapasitede olan tesisler,”
“6.12- Meyve, sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları, ayçiçeğini kabuğundan ayıran iç üretim tesisleri,”
“6.15- Günlük üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 400 m2; büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m2; köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m2 ve üzeri genişlikteki yerler,”
“7.3- Katı atık ara transfer istasyonları, katı atık aktarma istasyonları,”
“9.8- Her nevi hurda depoları, katı atık depolama tesisleri ile evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretimi konusunda faaliyet gösteren işletmeler (metal, kağıt, karton, pet, plastik, cam hurda ve atıkları kaynağından karışık toplayarak biriktiren, depolandığı yerden alınarak cinslerine göre ayrıştıran ve nakliye edilebilmesi için preslenen, preslenmiş hurdaların ayrı ayrı depolanarak sonra geri kazanım firmalarına gönderen tesis),”
“9.16- Oto bakım ve servis istasyonları; kaporta, boya, motor bakımı, elektrik, oto egzozcuları,”
“9.23- Organik gübre üreten işyerleri,
9.24- Hurda kağıt balyalama tesisleri,
9.25- Motorlu araç boyalarının kumlama yoluyla temizlendiği işyerleri,
9.26- Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu üretimi yapan tesisler.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi kısmının (C) bölümünün (2) numaralı alt başlığında yer alan (2.1) numaralı madde, (4) numaralı alt başlığında yer alan (4.4) numaralı madde, (5) numaralı alt başlığında yer alan (5.1) numaralı madde ile (6) numaralı alt başlığında yer alan (6.19) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2.1- 50 HP’den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik,
elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,”
“4.4- Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litreden az ise),”
“5.1- 8 m3’ten az kapasitede sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı motorin satış istasyonları, ticari amaçlı çalışacak yer üstü motorin tankerinin sabit olmak kaydıyla 8 m3’ten az kapasitede olan tesisler,”
“6.19- Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 100 m2 olması zorunlu yerler,”
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Belediye Ruhsat İçin Gerekli Evraklar, Belediye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı